Szósty Plan to Prawa stanowiące strukturę Wszechświata.

Szósty Plan to Prawa stanowiące strukturę Wszechświata.

? Istniejemy na
SIEDEMIU
PLANACH EGZYSTENCJI.

Widzialne i niewidzialne siły kosmosu formują różne wymiary wszechświata i tego co poza nim.

Umysł wibrujący w wysokich częstotliwościach umożliwia postrzeganie tych niewyobrażalnych sił poprzez Stwórcę Wszystkiego Co Jest.

Istnieje Siedem Planów Egzystencji a każdy z nich ma własną częstotliwość i energię.

? Jesteśmy połączeni ze wszystkimi Planami.

Aby je zrozumieć, nasz mózg powinien emitować fale theta, dzięki czemu osiągamy boski stan umysłu i możemy komunikować się ze Stwórcą.

Pierwszy Plan Egzystencji to minerały, kryształy, gleba, skały a także wszystkie pierwiastki,
z których zbudowana jest Ziemia.

Drugi Plan składa się z witamin, roślin, drzew.
Drzewa i inne rośliny posiadają procesy myślowe i energię duszy, które są dla nich wyjątkowe.

Na Trzecim Planie Egzystencji żyją ludzie i zwierzęta.
Tu uczymy się kontrolować nasze, myśli, emocje, uczucia i fizyczne ciało, które jest odbiciem wszystkiego w co wierzymy.

Czwarty Plan Egzystencji to świat duchów.
Jest to świat dokąd wędrują dusze po śmierci ciała.
Tam są nasi przodkowie. Niektórzy z nich oczekują na reinkarnację.
Na tym Planie, duchy ciągle się jeszcze uczą by móc się wznieść ku wyższym wibracjom.
Dusze zajmują rejony przeznaczone dla nich przez Stwórcę w zależności od zdobytych doświadczeń, od stopnia rozwoju.

Przez Siódmy Plan egzystencji pomagam duszom odejść do Światła Stwórcy i niejednokrotnie rozmawiam z duszami, jednak zawsze respektuję ich wolną wolę.

Piąty Plan zamieszkują Mistrzowie Wniebowstąpieni – Jezus, Budda, Oho czy Ramtha – pierwszy Mistrz Wniebowstąpiony.
Są tam Dzieci Mistrzów, nasze Duchowe Rodziny, Przewodnicy, duchy które nazywamy Aniołami.
Można się z nimi kontaktować.

Szósty Plan
to Prawa stanowiące strukturę Wszechświata.
Jest ich bardzo dużo.
Jest tam między innymi Prawo Czasu, Grawitacji, Elektryczności,
Prawo Emocji,
Prawo DNA,
Prawo Mądrości, Wibracji,
Muzyki…
Ale także Prawo Wolnej Woli,
Skutku i Przyczyny, Sprawiedliwości,
Prawo Prawdy,
z którym zawsze łączę się aby np. zobaczyć dane wcielenie osoby, a podczas skanowania i uzdrawiania ciała, aby pokazało prawdziwy obraz organów w ciele i przyczynę dysfunkcji tzw. choroby.

Jeśli ktoś w jaki kolwiek sposób przekroczy
Prawo Wolnej Woli, odsyłam tę sytuację na Szósty Plan aby dla najwyższego dobra zajęło się tym Prawo Sprawiedliwości.

Jest wiele innych Praw, z którymi świadomie czy nieświadomie łączyli się geniusze odkrywający prawa fizyki, matematyki, tworzący muzykę…
Niesłyszący Bethowen łączył się z Prawem Wibracji i tworzył dzieła muzyczne.

Można rozmawiać z Prawami i wiele się od nich uczyć.

Ważną rzeczą jest uświadomienie sobie tego iż Plany od Pierwszego do Szóstego są dualne.
To znaczy, że w naszym ludzkim postrzeganiu, na każdym z nich jest dobro i zło.

Minerały, rośliny mogą nas leczyć, ale także szkodzić.

Na piątym Planie oprócz Istot Światła są też tzw. ciemne byty, takie jak na przykład upadłe anioły…

? Siódmy Plan Egzystencji jest non-dualny czyli bez dualności.
Źródło Miłości i Światła. Bezwarunkowa Miłość Stwórcy Wszystkiego Co Istnieje.

To poprzez ten Plan Egzystencji następuje uzdrowienie duszy, ciała, emocji, relacji, całego istnienia.

Pozdrawiam Was z Miłością i Światłem. ?

Jestem wdzięczna za udostępnianie mojej wiedzy.

https://lidiakancerz.com/
#uzdrawianieduchowe
#duchoweprzebudzenie
#superwiedza
#nerwicelękidepresja
#traumyrodoweterapie

Lidia Ewa Kancerz

Jestem certyfikowanym Terapeutą metody Theta Healing, stworzonej przez Vianne Stibal. Jest to proces czytania intuicyjnego, uzdrawiania, pracy z poglądami i uczuciami, pracy z genami. Prowadzę sesje pomagające w wielu aspektach życia, bezpośrednio, przez telefon lub internet.

Dodaj komentarz