SIEDEM PLANÓW EGZYSTENCJI

SIEDEM PLANÓW EGZYSTENCJI


Widzialne i niewidzialne siły kosmosu formują różne wymiary wszechświata i tego co poza nim.Stan umysłu theta umożliwia postrzeganie tych niewyobrażalnych sił poprzez Stwórcę Wszystkiego Co Jest.
Istnieje Siedem Planów Egzystencji a każdy z nich ma własną częstotliwość i energię.
Jesteśmy połączeni ze wszystkimi Planami.
Aby je zrozumieć,nasz mózg powinien emitować fale theta,dzięki czemu osiągamy boski stan umysłu i możemy komunikować się ze Stwórcą.

Pierwszy Plan Egzystencji to minerały,kryształy,ziemia i skały a także wszystkie pierwiastki,z których zbudowana jest ziemia.

Drugi Plan składa się z witamin,roślin,drzew.Drzewa i inne rośliny posiadają procesy myślowe i energię duszy,które są dla nich wyjątkowe.

Na Trzecim Planie Egzystencji żyją ludzie i zwierzęta.Tu uczymy się kontrolować nasze,myśli i uczucia i fizyczne ciało,które jest odbiciem wszystkiego w co wierzymy.

Czwarty Plan Egzystencji to świat duchów.Jest to świat dokąd wędrują dusze po śmierci.Tam są nasi przodkowie oczekujący na reinkarnację.Na tym Planie, duchy ciągle się jeszcze uczą by móc się wznieść ku wyższym wibracjom.Dusze zajmują rejony przeznaczone dla nich przez Stwórcę w zależności od stopnia rozwoju.
Przez Siódmy Plan egzystencji pomagam duszom odejść do Światła Stwórcy i niejednokrotnie rozmawiam z duszami,jednak zawsze respektuję ich wolną wolę.

Piąty Plan zamieszkują Mistrzowie Wniebowstąpieni – Jezus,Budda Oho czy Ramtha – pierwszy Mistrz Wniebowstąpiony.
Są tam Dzieci Mistrzów, nasi Duchowi Rodzice,Aniołowie z którymi poprzez Siódmy Plan można się kontaktować.

Szósty Plan to Prawa stanowiące strukturę Wszechświata.Jest ich bardzo dużo.Jest tam między innymi Prawo Czasu,Grawitacji,Elektryczności,Prawo Emocji,Prawo DNA,Prawo Mądrości,Muzyki,Kroniki Akaszy.
Ale także Prawo Wolnej Woli,Skutku i Przyczyny,Prawo Prawdy,z którym zawsze łączę się aby np. zobaczyć wcielenie osoby a podczas skanowania i uzdrawiania ciała,aby pokazało prawdziwy obraz organów w ciele.Jest wiele innych Praw,z którymi bardzo często nieświadomie łączyli się geniusze odkrywający prawa fizyki,matematyki,tworzący muzykę…W stanie theta można rozmawiać z Prawami i wiele się od nich uczyć.

Ważną rzeczą jest uświadomienie sobie tego iż Plany od Pierwszego do Szóstego są dualne.To znaczy,że na każdym z nich jest dobro i zło.
Minerały,rośliny mogą nas leczyć,ale także szkodzić.Na piątym Planie oprócz Istot Światła są też takie byty jak upadłe anioły.

Siódmy Plan Egzystencji jest non-dualny.
Istnieje tu Bezwarunkowa Miłość Stwórcy Wszystkiego Co Istnieje.
To poprzez ten Plan Egzystencji następuje uzdrowienie duszy,ciała,emocji,relacji,całego istnienia.
Z tym Planem łączę się podczas pracy metodą Theta Healing.

Lidia Ewa Kancerz

Jestem certyfikowanym Terapeutą metody Theta Healing, stworzonej przez Vianne Stibal. Jest to proces czytania intuicyjnego, uzdrawiania, pracy z poglądami i uczuciami, pracy z genami. Prowadzę sesje pomagające w wielu aspektach życia, bezpośrednio, przez telefon lub internet.

Dodaj komentarz