Terapie Rodzinne

Terapie Rodzinne

Poprawa stosunków w rodzinie, relacji z dziećmi, rodzicami, dziadkami. Na tej płaszczyźnie odkrywamy mnóstwo błędnych rodzinnych przekonań jakimi nasiąknęliśmy, tajemnic rodowych i klątw, które ciążą na całym rodzie często od pokoleń. Są one przyczyną wielu tragicznych zdarzeń. Rozwiązaniem są terapie rodzinne Theta Healing.

Terapie rodzinne Theta Healing

Nieprzypadkowo rodzimy się w danej rodzinie.

Podczas pracy metodą Theta Healing® łączę się z podświadomością osoby i widzę nieprawidłowości,, zaburzenia w relacjach rodzinnych. Hierarchia w rodzinie jest zaburzona, co objawia się nieprawidłowym przepływem energii powodującym konflikty, a nawet choroby. Każdy człowiek “domaga” się swojego miejsca w rodzinie. W relacjach rodzinnych ważna jest sprawiedliwość i bezstronność. Przodkowie pozostawiają nam w spuściźnie swoje życie, które z kolei przekazujemy swojemu potomstwu. Nosimy w swojej pamięci komórkowej lęki, traumy, tragiczne wspomnienia, tajemnice naszego rodu. Mają one bardzo duży wpływ na relacje w rodzinie i jakość naszego życia. Przejmujemy nie tylko cechy fizyczne, psychiczne, ale także programy zachowań, choroby, rodowe klątwy. Często  w swoim życiu “płacimy rachunki” naszych przodków dotyczące rodzinnej lojalności. W stanie theta jest to ogromna praca, jednak jej efekty są wspaniałe i natychmiastowe. Zmieniają się relacje, często kończą się waśnie, pozbawiona klątw rodzina odczuwa uzdrawiającą energię.  Co najważniejsze, osoby nie są już powiązane w sposób lojalny ze swoim rodem, nie biorą już nieświadomie na siebie echa traum, tragedii czy chorób i są wolne od klątw.

Podświadomość ma własne “metody obliczania” rocznic i dat dlatego ważne jest uświadomienie sobie i przepracowanie w stanie  theta syndromów rocznic, przechodzących z rodu na ród tragicznych zdarzeń, odkrycie i odesłanie w Boskie Światło tajemnic rodowych, które jak gorący ziemniak są przerzucane z pokolenia na pokolenie. Wyciąganie brzemiennych w skutki, czasami od wieków ciążących klątw rodowych jest nie do przecenienia.

W medytacji Theta Healing®, proponuję również pracę nad błędnymi rodzinnymi przekonaniami dotyczącymi zasługiwania i życia w szczęściu, oraz natychmiastowe uzdrawianie relacji w rodzinie korzystając z metody ustawień systemowych Berta Hellingera.

Terapie rodzinne Theta Healing są niezwykle skuteczne, zapraszam serdecznie do kontaktu!

terapie rodzinne theta healing lidia kancerz com

Lidia Ewa Kancerz

Jestem certyfikowanym Terapeutą metody Theta Healing, stworzonej przez Vianne Stibal. Jest to proces czytania intuicyjnego, uzdrawiania, pracy z poglądami i uczuciami, pracy z genami. Prowadzę sesje pomagające w wielu aspektach życia, bezpośrednio, przez telefon lub internet.

Dodaj komentarz